Ulrik Theophil-Jørgensen om Søllested Sukker

I 1870'erne kom sukkerroerne til Lolland, og lige siden er de blevet dyrket på herregården Søllestedgaard. Nu er ejeren, Ulrik Theophil Jørgensen, i gang med et projekt, der skal omdanne stedets tomme hestestald til ramme om produktion og formidling af verdens bedste sukker.
Det hele begyndte, da Ulrik Theophil Jørgensen i 2005 lagde herregårdens landbrugsdrift sammen med naboens: ”Så fik jeg effektiviseret bulkproduktionen, og det betød, at ejendommen blev tømt for aktiviteter, og jeg stod pludselig med en masse tomme bygninger,” siger han.

Én af dem var hestestalden. Stor i både højde, længde og bredde er bygningen en uundværlig del af herregårdsmiljøet på den lollandske herregård. En robust og klassisk avlsbygning, som er rig på detaljer og vidner om tidligere ejeres landbrugsambitioner. I dag kan den ikke længere bruges til moderne landbrugsdrift:

"Vi havde valget mellem at rive hestestalden ned – det har min revisor rådet mig til i flere år – eller fjerne al 'indmaden' og fylde bygningen med halm,” siger  Ulrik Theophil Jørgensen og uddyber: ”Jeg ville helst bevare hestestalden, fordi den er flot i sig selv, og fordi den indgår som en vigtig del af herregårdsmiljøet og indrammer det på en fin måde. Var hestestalden væk, ville hele oplevelsen af kulturmiljøet være en anden.  Og så lugter den af drift! Jeg synes, det er smukt, at man kan se, at der har været landbrug her; at herregården ikke bare har været til pynt, men at Søllestedgaard også har været et sted, hvor der er blevet arbejdet hårdt."Sukker i topklasse

Løsningen en helt tredje mulighed: Ombygning af hestestalden til produktion og formidling af højkvalitetssukker. Dermed får den funktionstømte bygning tilført en ny, økonomisk bæredygtig funktion, samtidig med at der kommer mere liv på herregården. Og ikke mindst har projektet potentiale til at skabe nye arbejdspladser og lokal udvikling i et område af Danmark, der har brug for det. 

Visionen er, at herregården i Søllested skal blive den første i verden til at producere økologisk sukker af allerhøjeste kvalitet.  Og når projektet er realiseret vil Søllested Sukker blive solgt direkte fra gården til detailhandel, restauranter, caféer og high-end fødevareproducenter.

”Der bliver tale om en form for ’håndholdt’ produktion, hvor vi bruger nogle særlige, moderne teknologier til at filtrere de dårlige stoffer ud og efterlader mineraler, antioxidanter og alt det, der giver smag, tilbage i roesaften. Det bliver et rent, velsmagende produkt baseret udelukkende på den rene roesaft,” forklarer Ulrik Theophil Jørgensen.

Sukkerproduktion med historie

Idéen er også at skabe en af Lollands største turistattraktioner, og målet er ca. 30.000 årlige gæster: ”Turisme på landet handler om at komme ud og se produktionen og selv prøve at snitte en roe eller koge sit eget sukker. Der er mulighed for at skabe mange oplevelser. Samtidig har vi naboer som Knuthenlund, Frederiksdal og Krenkerup, som også har satset på specialproduktion," fastslår Ulrik Theophil Jørgensen og uddyber:

”Jeg er meget inspireret af Læsø Salt. De kan sælge deres produkt for 10 gange normalprisen for salt. Hvorfor? Fordi de har bygget en oplevelse ind i produktet. Det samme vil jeg gøre. Derfor synes jeg også, det kunne være spændende at gå skridtet videre og visualisere produktionen, så man kan komme ind og se, hvordan sukkerproduktion foregår.”

Og til oplevelsen hører også formidling af fortællingen om Danmarks tradition for sukkerproduktion. En fortælling, der både trækker spor til kolonitiden og lokal produktion på Lolland.

Det tager tid

Konkret er planen at indrette hestestalden med et sukkerproduktionsanlæg i miniskala og skabe nye funktioner, som kan danne den fysiske ramme om produktion og oplevelser. Dermed får bygningens grundlæggende funktion som produktionsbygning lov at fortsætte, men uden at der ændres væsentligt ved dens fysiske udtryk. Netop nu er de dele af stalden, som skal udskiftes, i færd med at blive revet ned.

Samtidig har Søllestedgaard i samarbejde med Nordic Sugar fået de kvoter på plads, som skulle til for at realisere projektet.  Der er etableret samarbejde med Danmarks Sukkermuseum og ansat en teknisk chef, og nu gælder det om at få den sidste del af finansieringen på plads. Og ikke mindst skal formidlingen – i form af PR og branding og emballage – på plads.

Ulrik Theophil Jørgensen: ”Projektet er både stort og komplekst. Det er spændende, og det kribler i fingrene for at komme videre, men det tager også tid. Til gengæld tror jeg, vi har mulighed for at skabe noget unikt.”