Pederstrup: Event og historisk oplevelsesrute

En ny, midlertidig sanselig oplevelsesrute i landskabet omkring herregården Pederstrup bygger bro mellem fortid og nutid.

Gennem tiden har Pederstrup været et kulturelt og folkeligt samlingssted på Vestlolland. Nu er herregårdens fortællinger blevet synliggjort gennem otte sanselige og æstetiske værker, der inddrager og aktiverer den besøgende. Kulturhistorien skal sanses og ikke blot beskues.

Henover sommeren 2016 har kunstnervirksomheden Fletvaerket og Museum Lolland-Falster skabt en oplevelsesrute med otte kunstneriske værker, som aktiverer og formidler herregårdens historie og kulturarv. Et aftenevent, som fandt sted den 19. maj, åbnede ruten for offentligheden med bl.a. live performances, skuespil, akrobatik, lydoplevelser og historiefortælling. Eventet gav publikum en særskilt mulighed for at opleve erindringer om herregårdslivet på en måde, som både kan ses, høres, føles, smages og forstås.

Event og rute skal gøre herregårdsarven levende på tværs af generationer og henvender sig således både til skoler, ældreinstitutioner og det brede publikum.